en / nl
Evenementen & Congressen
Vergaderen
Cursussen & Trainingen
Overnachten
Over ons
Contact

Hotel boeken

Goede doelen van Stichting Woudschoten

Stichting Woudschoten wil Nederlandse jongeren die in opleiding zijn, stimuleren in groepsverband na te denken over vragen van zingeving. De Stichting doet dat door middel van financiële ondersteuning van projecten en goede doelen die met zingeving te maken hebben. Daarnaast beheert Stichting Woudschoten het Landgoed Woudschoten.

Doelstellingen van Stichting Woudschoten:

 • de instandhouding van de culturele en landschappelijke waarde van het Landgoed Woudschoten
 • het bevorderen en ondersteunen van activiteiten waarin de zin en grondslag van verantwoord handelen in een veranderende samenleving centraal staan. Stichting Woudschoten richt zich hierin primair op jongeren, specifiek op jong volwassenen in opleiding

De inkomsten die Stichting Woudschoten ter beschikking heeft voor het nastreven van haar doelstellingen bestaan voornamelijk uit de opbrengsten afkomstig van Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum B.V. 

Aanvragen: Welke projecten komen voor een donatie in aanmerking?

 • Jeugd, met name studenten
 • Zingevingsvraagstukken / thematiek rond bewustwording / vragen rond goed en kwaad / ethiek
 • Contact / bijeenkomsten voor verschillende godsdiensten of levensopvattingen
 • Er is sprake van significante impact en relevantie
 • Een concreet projectplan met een duidelijke start en afronding

Hoe u een aanvraag kunt doen:
U kunt de aanvraag indienen per email: stichting@woudschoten.nl
Graag de onderstaande punten aangeven in de aanvraag:

 • doelgroep
 • doelstelling
 • beknopte omschrijving van de activiteiten/projectplan
 • begroting
 • contactgegevens aanvrager
 • samen maximaal vier A4 pagina’s

Graag de aanvraag uiterlijk twee weken vóór de eerstvolgende bestuursvergadering indienen (klik hier voor Vergaderdata)
Binnen tien dagen ná de bestuursvergadering ontvangt u nader bericht.

Klik hier voor meer informatie over Stichting Woudschoten