Goede doelen

In 1932 nam de Nederlandse Christen-Studentenvereniging (NCSV) het stijlvolle hoofdgebouw van landgoed Woudschoten in gebruik als conferentiecentrum. De NCSV was een organisatie die studenten verdieping bood naast de studie in de vorm van conferenties over relevante onderwerpen en in zomerkampen. De NCSV bestaat niet meer, maar de Stichting Woudschoten – ooit onderdeel van de NCSV- is nog steeds eigenaar van het landgoed en van Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum.

Behoud van Woudschoten

Een doelstelling van de Stichting Woudschoten is het behoud van het landgoed Woudschoten. Om de financiering hiervan op de lange termijn te verzekeren is geïnvesteerd in het hoofdgebouw van het conferentiecentrum en is een prachtige nieuwe vleugel verrezen. Verder wordt er veel aandacht besteed aan het beheer van het bos en het terrein.

De wereld beter maken

Een andere doelstelling is ‘het initiëren en faciliteren van activiteiten waarin de zin en grondslag van verantwoord handelen in een veranderende samenleving centraal staan’. De Stichting Woudschoten ondersteunt dus activiteiten die de wereld een stukje beter maken. Zij richt zich bij die laatste categorie primair op jongeren, specifiek jong volwassenen in opleiding in Nederland.

De Stichting Woudschoten ondersteunt onder andere onderstaande doelen. Vertegenwoordigt u zelf een goed doel dat de Stichting Woudschoten zou kunnen steunen? Stuurt u dan een mail met uitgebreide motivatie en financiële data naar stichting@woudschoten.nl. De Stichting Woudschoten krijgt veel aanvragen en selecteert met een kritische blik. Aanvragen moeten passen binnen de doelstellingen van de Stichting en in elk geval te maken hebben met jongvolwassenen in Nederland om in aanmerking te komen.

Stichting Giving Back

Stichting Giving Back begeleidt talentvolle en ambitieuze scholieren, die vanwege hun achtergrond minder kansen hebben. Met extra hulp kunnen zij hun potentieel beter benutten. Het doel is te helpen het pad te effenen voor een succesvolle rol in de maatschappij.
logo_oikos

OikosXplore

Stichting Oikos is een oecumenische organisatie waarvan de Stichting Woudschoten het jongeren programma OikosXplore steunt. OikosXplore betrekt jongeren en studenten op een actieve manier bij vraagstukken als eerlijke wereldhandel, omgaan met cultuurverschillen, schuldkwijtschelding, maatschappelijk verantwoord ondernemen, zingeving en duurzame ontwikkeling.
bernard_lievegoed

Vrije Hogeschool

Het Bernard Lievegoed College for Liberal Arts (BLC) van de Vrije Hogeschool, richt zich op leerlingen die ook na de middelbare school naar antwoorden zoeken op fundamentele vragen. De Vrije Hogeschool helpt hen bij het maken van studiekeuzen na het voorgezet onderwijs om een optimale start te maken in het hoger onderwijs. Daarnaast biedt het BLC een minor “verdieping en verbreding” aan ten behoeve van studenten van de Hogeschool Utrecht.
universiteit_utrecht

Prof. Goud

Prof. dr. Johan F. Goud is bijzonder hoogleraar wijsgerige theologie aan de Universiteit Utrecht en remonstrants predikant in Den Haag. Per 1 september 2009 is hij benoemd tot hoogleraar ‘Religie en zingeving in literatuur en kunst’ in Utrecht