Geschiedenis

In 1932 nam de Nederlandse Christen-Studentenvereniging (NCSV) het stijlvolle hoofdgebouw van landgoed Woudschoten in gebruik als conferentiecentrum. De NCSV was een organisatie die studenten verdieping bood naast de studie in de vorm van conferenties en zomerkampen over relevante onderwerpen.

stichting Woudschoten

Een eerste doelstelling van de Stichting Woudschoten is het behoud van het landgoed Woudschoten. Om de financiering hiervan op de lange termijn te verzekeren is geïnvesteerd in het hoofdgebouw van het conferentiecentrum en is een prachtige nieuwe vleugel verrezen. Verder wordt er veel aandacht besteed aan het beheer van het bos en het terrein.

Een tweede doelstelling is ‘het initiëren en faciliteren van activiteiten waarin de zin en grondslag van verantwoord handelen in een veranderende samenleving centraal staan’. De Stichting Woudschoten ondersteunt dus activiteiten die de wereld een stukje beter maken. Zij richt zich primair op jongeren, specifiek jong volwassenen in opleiding in Nederland.

De Stichting Woudschoten ondersteunt o.a. onderstaande doelen:

Stichting Giving Back
OikosXplore