en / nl
Evenementen & Congressen
Vergaderen
Cursussen & Trainingen
Overnachten
Over ons
Contact

Hotel boeken

Geschiedenis van Woudschoten

Op deze pagina leest u meer over de geschiedenis en het behoud van Woudschoten door de Stichting.

De in 1896 opgerichte Nederlandse Christen Studenten Vereniging had al in het begin van de vorige eeuw de behoefte aan een eigen gebouw. Van hieruit werd het werk onder studenten en middelbare scholieren verricht. Dit centrum bood ruimte aan het N.C.S.V.-bureau en gaf tevens gelegenheid voor het houden van conferenties, studieweken etc. Gehuurd onderdak werd gevonden in 1916/1917 in villa “Bloemenheuvel” bij Zeist en van 1917 tot 1932 in kasteel “Hardenbroek” bij  Driebergen. Eind jaren twintig namen drie oud-leden van de N.C.S.V.  het initiatief  tot het stichten van een eigen gebouw. De in 1957 in de hal van Woudschoten onthulde gedenkplaat herinnerd aan het doel: “Ut omnes unum sint” (dat zij allen één zijn) en aan de oprichters Rutgers, Nachenius en Dudok de Wit van de stichting Woudschoten.

In 1932 nam de Nederlandse Christen-Studentenvereniging (NCSV) het stijlvolle hoofdgebouw van landgoed Woudschoten in gebruik als conferentiecentrum. De NCSV was een organisatie die studenten verdieping bood naast de studie in de vorm van conferenties en zomerkampen.

De NCSV bestaat niet meer, maar de Stichting Woudschoten – ooit onderdeel van de NCSV- is nog steeds eigenaar van het landgoed en van Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum.

Stichting voor Behoud van Woudschoten

Een doelstelling van de Stichting Woudschoten is het behoud van het landgoed Woudschoten. Om de financiering hiervan te verzekeren is geïnvesteerd in het hoofdgebouw van het conferentiecentrum en is er bijvoorbeeld in 2009 een prachtige nieuwe vleugel verrezen. Verder wordt er veel aandacht besteed aan het beheer van het bos en het terrein.

De wereld beter maken

De tweede doelstelling is ‘het initiëren en faciliteren van activiteiten waarin de zin en grondslag van verantwoord handelen in een veranderende samenleving centraal staan’. Stichting Woudschoten ondersteunt dus activiteiten/ goede doelen die de wereld een stukje beter maken. Zij richt zich bij die laatste categorie primair op jongeren, specifiek jong volwassenen in opleiding in Nederland.

De Stichting Woudschoten ondersteunt onder andere onderstaande doelen. Vertegenwoordigt u zelf een goed doel dat de Stichting Woudschoten zou kunnen steunen? Stuurt u dan een mail met uitgebreide motivatie en financiële data naar stichting@woudschoten.nl. De Stichting Woudschoten krijgt veel aanvragen en selecteert met een kritische blik. Aanvragen moeten passen binnen de doelstellingen van de Stichting. En de aanvragen dienen in elk geval altijd te maken hebben met jongvolwassenen in Nederland om in aanmerking te komen. Meer informatie vindt u op www.stichtingwoudschoten.nl

Duurzame locatie midden in de natuur
Centraal gelegen in Nederland
Goede bereikbaarheid via a28 en a12
Gratis parkeermogelijkheden
Persoonlijke gastgerichtheid
Helder prijsbeleid - all inclusive arrangementen