disclaimer

Teksten of grafische voorstellingen van de websites of nieuwsbrieven van Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, tenzij voorafgaand schriftelijke toestemming door Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum is verleend.

Informatie vanaf de websites en nieuwsbrieven van Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum.

Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum streeft ernaar dat alle informatie op haar websites en in de nieuwsbrieven actueel en correct is. Aan de verstrekte informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van website(s), die niet door Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum worden onderhouden, maar waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de websites van Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum.

Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze websites en nieuwsbrieven te allen tijde eenzijdig aan te passen. Copyright (c)2007-2009 Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum. Alle rechten voorbehouden.